4 Prong Graduated Tennis Necklace 3.0-1.75mm – 10-4.25mm

[one_third]

[/one_third]

[one_third]

[/one_third]

[one_third_last]

[/one_third_last]

4 Prong Graduated Tennis Necklaces

* Regular length of the necklace is 16.5″ (including lock part)
* Any length can be ordered.

Style Stone Info Wgt(g) Carat
N9455 3.0-1.4mm
3.0mm-1, 2.75mm-2, 2.5mm-2, 2.25mm-2, 2.0mm-4, 1.75mm-4, 1.5mm-80, -1.4mm-112
12.7 5.0
N9462 3.0-1.5mm
3.0mm-1, 2.75mm-2, 2.5mm-4, 2.25mm-6, 2.0mm-6, 1.75mm-6, 1.5mm-179
12.7 4.0
N8943 3.0-1.75mm
3.0mm-1, 2.75mm-2, 2.5mm-2, 2.25mm-4, 2.0mm-4, 1.75mm-176
14.6 4.5
N8855 (Half way) 3.0-1.75mm
3.0mm-1, 2.75mm-2, 2.5mm-2, 2.25mm-4, 2.0mm-4, 1.75mm-88
14.8 2.5
N9125 3.0-1.75mm
3.0mm-1, 2.75mm-2, 2.5mm-2, 2.25mm-4, 2.0mm-4, 1.75mm-174
13.7 4.5
N8806 3.75-1.75mm
3.75mm-1, 3.5mm-2, 3.25mm-2, 3.0mm-2, 2.75mm-2, 2.5mm-2, 2.25mm-2, 1.9mm-2, 1.75mm-160
13.9 5.0
N8777 3.75-1.9mm
3.75mm-1, 3.5mm-2, 3.25mm-2, 3.0mm-2, 2.75mm-2, 2.5mm-2, 2.25mm-2, 1.9mm-162
15.1 6.1
N9000 (Half way) 3.75-1.9mm
3.75mm-1, 3.5mm-2, 3.25mm-2, 3.0mm-2, 2.75mm-2, 2.5mm-2, 2.25mm-2, 1.9mm-78
16.3 3.6
N8778 4.0-1.9mm
4.0mm-1, 3.75mm-2, 3.5mm-2, 3.25mm-2, 3.0mm-2, 2.75mm-2, 2.5mm-2, 2.25mm-2, 1.9mm-158
15.6 6.5
N8779 4.25-1.9mm
4.25mm-1, 4.0mm-2, 3.75mm-2, 3.5mm-2, 3.25mm-2, 3.0mm-2, 2.75mm-2, 2.5mm-2, 2.25mm-2, 1.9mm-154
16.1 7.0
N8489 (Half way) 4.25-2.0mm
4.25mm-1, 4.0mm-2, 3.75mm-2, 3.5mm-2, 3.25mm-2, 3.0mm-2, 2.75mm-2, 2.5mm-2, 2.25mm-2, 2.0mm-60
17.2 4.3
N8507 4.25-2.25mm
4.25mm-1, 4.0mm-2, 3.75mm-2, 3.5mm-2, 3.25mm-2, 3.0mm-2, 2.75mm-2, 2.5mm-2, 2.25mm-143
17.2 9.5
N8780 4.5-1.9mm
4.5mm-1, 4.25mm-2, 4.0mm-2, 3.75mm-2, 3.5mm-2, 3.25mm-2, 3.0mm-2, 2.75mm-2, 2.5mm-2, 1.9mm-152
15.7 7.5
N8606 (Half way) 4.5-2.0mm
4.5mm-1, 4.25mm-2, 4.0mm-2, 3.75mm-2, 3.5mm-2, 3.25mm-2, 3.0mm-2, 2.75mm-2, 2.5mm-2, 2.0mm-66
17.3 5.0
N8628 4.75-2.25mm
4.75mm-1, 4.5mm-2, 4.25mm-2, 4.0mm-2, 3.75mm-2, 3.5mm-2, 3.25mm-2, 3.0mm-2, 2.75mm-2, 2.5mm-2, 2.25mm-135
17.6 10.0
N8605 4.75-2.5mm
4.75mm-1, 4.5mm-2, 4.25mm-2, 4.0mm-2, 3.75mm-2, 3.5mm-2, 3.25mm-2, 3.0mm-2, 2.75mm-2, 2.5mm-127
19.3 11.0
N8752 (Half way) 4.75-2.5mm
4.75mm-1, 4.5mm-2, 4.25mm-2, 4.0mm-2, 3.75mm-2, 3.5mm-2, 3.25mm-2, 3.0mm-2, 2.75mm-2, 2.5mm-58
20.8 7.0
N8630 5.0-2.25mm
5.0mm-1, 4.75mm-2, 4.5mm-2, 4.25mm-2, 3.75mm-4, 3.5mm-4, 3.25mm-4, 3.0mm-6, 2.75mm-6, 2.5mm-6, 2.25mm-105
19.2 12.0
N8238 5.0-2.5mm
5.0mm-1, 4.75mm-2, 4.5mm-2, 4.25mm-2, 4.0mm-2, 3.75mm-2, 3.5mm-2, 3.25mm-2, 3.0mm-2, 2.75mm-2, 2.5mm-122
18.6 12.0
N8738 (Half way) 5.0-2.5mm
5.0mm-1, 4.75mm-2, 4.5mm-2, 4.25mm-2, 4.0mm-2, 3.75mm-2, 3.5mm-2, 3.25mm-2, 3.0mm-2, 2.75mm-2, 2.5mm-54
22.2 7.5
N8931 5.0-2.75mm
5.0mm-1, 4.75mm-2, 4.5mm-2, 4.25mm-2, 4.0mm-2, 3.75mm-2, 3.5mm-2, 3.25mm-2, 3.0mm-2, 2.75mm-111
20.4 13.0
N8220 5.0-3.5mm
5.0mm-1, 4.75mm-2, 4.5mm-2, 4.25mm-2, 4.0mm-2, 3.75mm-2, 3.5mm-97
22.6 18.0
N8456-A 5.5-2.5mm
5.5mm-1, 5.0mm-2, 4.75mm-2, 4.5mm-2, 4.0mm-4, 3.75mm-4, 3.5mm-4, 3.25mm-6, 3.0mm-6, 2.75mm-6, 2.5mm-98
19.6 13.0
N8456 5.5-3.0mm
5.5mm-1, 5.0mm-2, 4.5mm-2, 4.0mm-4, 3.75mm-4, 3.5mm-6, 3.25mm-6, 3.0mm-99
23.3 15.5
N8753 (Half way) 5.5-3.0mm
5.5mm-1, 5.0mm-2, 4.5mm-2, 4.0mm-4, 3.75mm-4, 3.5mm-6, 3.25mm-6, 3.0mm-40
26.5 8.0
N8375-AR 6.5-2.5mm
6.5mm-1, 6.0mm-2, 5.5mm-2, 5.0mm-2, 4.75mm-4, 4.5mm-4, 4.25mm-4, 4.0mm-4, 3.75mm-6, 3.5mm-6, 3.25mm-6, 3.0mm-6, 2.75mm-6, 2.5mm-72
22.5 18.0
N8374-A 6.0-2.75mm
6.0mm-1, 5.5mm-2, 5.0mm-2, 4.75mm-2, 4.5mm-4, 4.25mm-4, 4.0mm-4, 3.75mm-4, 3.50mm-6, 3.25mm-6, 3.0mm-6, 2.75mm-81
22.7 15.0
N8374 6.0-3.5mm
6.0mm-1, 5.5mm-2, 5.0mm-2, 4.75mm-2, 4.5mm-2, 4.25mm-2, 4.0mm-2, 3.75mm-2, 3.5mm-91
24.2 20.0
N8375-AR 6.5-2.5mm
6.5mm-1, 6.0mm-2, 5.5mm-2, 5.0mm-2, 4.75mm-4, 4.5mm-4, 4.25mm-4, 4.0mm-4, 3.75mm-6, 3.5mm-6, 3.25mm-6, 3.0mm-6, 2.75mm-6, 2.5mm-72
22.5 18.0
N8375-A 6.5-2.75mm
6.5mm-1, 6.0mm-2, 5.5mm-2, 5.0mm-2, 4.75mm-4, 4.5mm-4, 4.25mm-4, 4.0mm-4, 3.75mm-6, 3.5mm-6, 3.25mm-6, 2.75mm-71
22.5 18.0
N8375 6.5-3.5mm
6.5mm-1, 6.0mm-2, 5.5mm-2, 5.0mm-2, 4.75mm-2, 4.5mm-2, 4.25mm-2, 4.0mm-2, 3.75mm-2, 3.5mm-91
25.3 21.0
N8549 (Half way) 6.5-3.5mm
6.5mm-1, 6.0mm-2, 5.5mm-2, 5.0mm-2, 4.75mm-2, 4.5mm-2, 4.25mm-2, 4.0mm-2, 3.75mm-2, 3.5mm-36
25.4 13.5
N8431 7.4-3.5mm
7.4mm-1, 6.5mm-2, 6.0mm-2, 5.5mm-2, 5.0mm-2, 4.75mm-2, 4.5mm-2, 4.25mm-2, 4.0mm-2, 3.75mm-2, 3.5mm-85
25.8 23.0
N8550 (Half way) 7.4-3.5mm
7.4mm-1, 6.5mm-2, 6.0mm-2, 5.5mm-2, 5.0mm-2, 4.75mm-2, 4.5mm-2, 4.25mm-2, 4.0mm-2, 3.75mm-2, 3.5mm-32
25.9 15.0
N8474 8.2-3.5mm
8.2mm-1, 7.4mm-2, 6.5mm-2, 6.0mm-2, 5.5mm-2, 5.0mm-2, 4.7mm-2, 4.5mm-2, 4.25mm-2, 4.0mm-2, 3.75mm-2, 3.5mm-80
27.7 26.0
N8589 8.2-3.75mm
8.2mm-1, 7.4mm-2, 6.5mm-2, 6.0mm-2, 5.5mm-2, 5.0mm-2, 4.7mm-4, 4.5mm-4, 4.25mm-6, 4.0mm-6, 3.75mm-65
31.1 30.0
N8899 8.2-4.25mm
8.2mm-1, 7.4mm-2, 6.5mm-2, 6.0mm-2, 5.5mm-2, 5.0mm-2, 4.7mm-4, 4.5mm-4, 4.25mm-69
32.3 35.0
N9134 9.0-4.25mm
9.0mm-1, 8.2mm-2, 7.4mm-2, 6.5mm-2, 6.0mm-2, 5.5mm-2, 5.0mm-2, 4.7mm-4, 4.5mm-4, 4.25mm-65
35.5 38.0
N9123 10.0-4.25mm
10.0mm-1, 8.2mm-2, 7.4mm-2, 6.5mm-2, 6.0mm-2, 5.5mm-2, 5.0mm-2, 4.7mm-4, 4.5mm-4, 4.25mm-65
35.7 36.0

Share Post :

More Posts

Onu dərhal karta və ya digər ödəniş aləti vasitəsilə çıxarmaq olar. pin up Pin Up 360  bədii casino bölməsində yerləşən rulet versiyasına xüsusi hörmətcillik yetirilməlidir. pin up Pulun çıxarılması seçilmiş ödəniş sistemindən bağlı olaraq vahid neçə günə miqdar çəkə bilər. pin-up oyunu Mobil planşet və telefonu ilə bu oyun təqdimatı süprizlərinə hazırlaşaraq slotlarında oynayaraq bundle of money hissi yarat. pin up